proizvodi

Polystirol ploče

Debljina:
– od 1 mm do 8 mm
Širina:
– do 1500 mm
Karakteristike:
– mat površina
– sa sjajem
– pregovana
– višeslojska ploča (od 1 do 4 sloja)

Polystirol folije

Debljina:
– od 0.3 mm do 2 mm
Širina:
– do 1000 mm
Karakteristike:
– mat folija
– sa sjajem 

Polypropilen ploče

Debljina:
– od 1 mm do 8 mm
Širina:
– do 1500 mm
Karakteristike:
– mat površina
– sa sjajem
– pregovana
– višeslojska ploča (od 1 do 4 sloja)

Polypropilen folije

Debljina:
– od 0.3 mm do 1.5 mm
Širina:
– do 900 mm
Karakteristike:
– providna folija
– folija u boji

Polyetilen ploče

Debljina:
– od 1 mm do 8 mm
Širina:
– do 1500 mm
Karakteristike:
– mat površina
– sa sjajem
– pregovana
– višeslojska ploča (od 1 do 4 sloja)

Polyetilen folija

Debljina:
– od 0.3 mm do 1.5 mm
Širina:
– do 900 mm
Karakteristike:
– providna folija
– folija u boji

ESD ploče

Debljina:
– od 1 mm do 8 mm
Širina:
– do 1500 mm
Karakteristike:
– mat crna
– mat pregovana

ESD folije

Debljina:
– od 0.3 mm do 2 mm
Širina:
– do 1000 mm
Karakteristike:
– mat crna
– elektro otpornost 103 Ωm – 105 Ω m

TPU - termoplastični poliuretan

Debljina:
– od 2 mm do 10 mm
Širina:
– do 1500 mm

ABS ploče

Debljina:
– od 1 mm do 8 mm
Širina:
– do 1500 mm
Karakteristike:
– mat površina
– sa sjajem
– pregovana
– višeslojska ploča (od 1 do 4 sloja)